Яңа санЖурналда мәкаләләрне бастыру таләпләре

2021. № 3

 

 

ТЕЛ БЕЛЕМЕ

Вәлиева М.З. XVII–XVIII гасыр иске татар язма чыганакларында «вакыт» категориясе белән бәйле лексик берәмлекләр
Сәгъдиева Р.К. Сүзләр арасындагы төгәлләүле мөнәсәбәтне белдерә торган чара буларак сүзләрнең янәшә торулары
Хисамов О.Р., Хөсәинова А.Я. Төмән өлкәсе Төмән районы географик терминнарының фонетик һәм лексик үзенчәлекләре
Булатова Ә.К., Сәгъдиева Ф.К. Татар телендә чигү эшенә караган лексик берәмлекләр (эш әсбаплары һәм кирәк-яраклары мисалында)

ӘДӘБИЯТ БЕЛЕМЕ

Закирҗанов Ә.М. XXI гасыр башы драматургиясендә милли яшәеш мәсьәләләре
Каюмова Г.И. Ризван Хәмиднең «Хан кызы» драмасында тарихи шәхес концепциясе
Закирова И.Г., Даутова С.Б. И. Есенберлинның «Алтын Урда» романында хөкемдар образы. Эпик традицияләр һәм заман идеологиясе
Мусабәкова Р.Р. Тәрҗемә мәсьәләләренә карата: Рөстәм Кутуй

ТАРИХ СӘХИФӘЛӘРЕ

Шәйдуллин Р.В. 2002 һәм 2010 еллардагы Бөтенроссия халык санын исәпкә алуларда Татарстан халыклары
Рәсүлов А.Н., Рәсүлова Р.А. Татарлар Төркестан автономиясендә (1917–1918 еллар)

ХАЛЫК ИҖАТЫ

Хәбибуллина Э.К., Дәүләтшина Л.Х. Төрки халыкларда бала тууга бәйле йолалар
Хөсәенова Г.Р. Дастаннарда жанр атамасындагы төрлелек мәсьәләсе әдәбият һәм фольклор яссылыгында

МИЛЛИ МӘГАРИФ

Хәбетдинова М.М. Нәкый Исәнбәтнең педагогик эшчәнлеге һәм карашлары (галимнең фәнни биографиясен төзү юлында)
Ибәтуллин А.Г. Хәзерге заман милли мәгарифендә рухият һәм традицияләр

СӘНГАТЬ

Юнысова Г.Ф. Татар вокаль музыкасында шигырь текстын тәрҗемә итү мәсьәләләре
Халикова И.И. Ф. Халиков әсәрләрендә борынгы Казанны сурәтләү үзенчәлекләре

ТӨРКИ ХАЛЫКЛАР ФӘНЕ

Габиббәйле И.А. Азәрбайҗан әдәбиятын дөньяга таныткан ядкяр: Низами Ганҗәвинең «Җиде гүзәл»е

ФӘННИ ЯДКЯРЛӘР

Ә. Каргалыйның «Румлылар белән кытайлар арасындагы бәхәс» шигъри хикәяте

ЯҢА КИТАПЛАР

Галимова О.Н. И. Сабитова, Г. Саберованың «Үсемлек атамаларының татарча-русча аңлатмалы сүзлеге» (Казан: ТӘҺСИ, 2020. 216 б.) турында
Сафиуллина Р.Ф. «Милли-мәдәни мирасыбыз: Удмуртия татарлары» (Казан, 2021. 2 нче басма. 400 б.) китабы турында
Гайнуллина Г.Р. Н.М. Йосыпованың «ХХ гасырның икенче яртысы татар шигърияте: традицияләр һәм яңачалык» (Казан: Школа, 2021. 296 б.) китабына бәяләмә

ШӘХЕСЛӘРЕБЕЗ

Кадирова Э.Х. Ләйлә Мәхмүтова – татар тел белеме тарихында тирән эз калдырган шәхес

ФӘННИ-ИҖТИМАГЫЙ ТОРМЫШЫБЫЗДАН