Яңа санЖурналда мәкаләләрне бастыру таләпләре

2021. № 2

 

 

ТЕЛ БЕЛЕМЕ

Мифтахетдинова Н.М. Г. Шәрәфнең гарәп графикасы нигезендәге татар язуын реформалау өлкәсендәге эшчәнлеге

Мирхәев Р.Ф. XIX гасыр ахыры – XX гасыр башы татар мәгърифәтчелек прозасы әсәрләрендә сыйфат фигыльләрнең стилистик кулланылышы

Хәбибуллина Л.Г. Төрки телләрдә шарт мөнәсәбәтенең бирелеше (Халык авыз иҗаты әсәрләре материалында)

Хисамов О.Р., Закирова И.Г. Себер татарлары фольклорында топонимнарның чагылышы

ӘДӘБИЯТ БЕЛЕМЕ

Шәмсутова А.А. Татар театры һәм драматургиясенең барлыкка килү тарихына карата

Миңнуллина Ф.Х. 1920 еллар татар драматургиясендә чор фаҗигасы чагылышы

Ситдыйкова Ч.Ф. XX гасыр ахыры – XXI гасыр башы татар прозасы поэтикасы (Ф. Сафинның 1985–2005 еллар иҗаты мисалында)

ТАРИХ СӘХИФӘЛӘРЕ

Соргенфрей С., Янбаева-Әхмәтгалиева Я., Бәширова И. Швециядәге беренче татар мөселманнары

ХАЛЫК ИҖАТЫ

Дәүләтшина Л.Х. Башкортстанда яшәүче татарларның  фольклор мирасын өйрәнүдә Риф Мөхәммәтҗанов эшчәнлеге

Хаҗиева Г.С. Татар культурасында Гайшә-Фатыйма агионимы

МИЛЛИ МӘГАРИФ

Һадиева Г.В. Татар телендә эшлекле сөйләм үрнәкләре

СӘНГАТЬ

Галиева Р.Н. 1920 еллар татар плакатын үстерү чыганагы буларак революциягә кадәрге татар сәнгати мәдәниятенең традицион һәм яңа формалары

Әхмәтшина Ә.К., Вәлиева Р.Җ. Яр Чаллы дәүләт педагогика университетының сәнгать һәм дизайн факультеты: тарихи үсеше һәм перспективалары

ТӨРКИ ХАЛЫКЛАР ФӘНЕ

А.С. Исмакова. Классик стиль: Абай һәм Пушкин

Н.Х. Суюнова. Иң яңа нугай әдәбиятында тарихи эссе (Иса Капаев прозасы материалында)

ЭПИГРАФИКА

Гайнетдинов А.М. Иске Җөри авылы эпиграфик истәлекләре

ФӘННИ ЯДКЯРЛӘР

Янбаева-Әхмәтгалиева Я. «Хәбәрче» журналы турында

Ибраһимов Г. Париж пролетариатының диктатурасы

ЯҢА КИТАПЛАР

Сибгатуллина Ә.Т. Каршылыклы шәхес Заһир Бигиев (Doğu ve Batı Arasında Bir Tatar Mollası: Zahir Bigi’nin Hayatı, Romanları ve Seyahatnamesi. Hazırlayan Ahmet Kanlıdere. İstanbul, Ötüken neşriyatı. 2021. 422 s. )

Кадирова Э.Х. Д.Б. Рамазанованың «Формирование татарских говоров юго-западного Башкортостана» (2-е изд. Казань: ИЯЛИ, 2021. 208 с.) китабы турында

ШӘХЕСЛӘРЕБЕЗ

Салихова А.Р. Солтан Габәши: сәнгатькә багышланган гомер

Нәҗипова Ә.Н. Тукайны өйрәнү фәнендә әдәбият галиме һәм тәнкыйтьче Ф. Галимуллин эшчәнлеге (галимнең 80 еллык юбилее уңаеннан)

ФӘННИ-ИҖТИМАГЫЙ ТОРМЫШЫБЫЗДАН