Яңа санЖурналда мәкаләләрне бастыру таләпләре

2024. № 2

 

 

БУ САНДА

ТЕЛ БЕЛЕМЕ

Гыйлемшин Ф.Ф., Гыйлемшина А.Г. XIX гасыр ахыры – XX гасыр башында татар теленә тәрҗемә ителгән кыйсса жанрындагы әсәрләрдә сакраль лексиканың кулланылыш үзенчәлекләре

Сабитова И.И. Татар халык авыз иҗатында фитонимнар (кыска җырлар мисалында)

Сафина Э.И. Гарәп һәм фарсы телләреннән кергән орнитологик лексика

Куряева Р.И. Урта Идел Буеның әйләнә-тирә табигатьне тасвирлаучы сүзләрдән ясалган төрки чыгышлы рус ойконимнары

Фәттахова Р.Ф. Татар телендә кешенең яхшы матди хәлен белдерә торган лексик һәм фразеологик берәмлекләр

Бәдртдинова А.Ә. Татар теле кузнецк сөйләшенең фонетик үзенчәлекләре (Пенза өлкәсенә 2021 елгы экспедиция нәтиҗәләре буенча)

 

ӘДӘБИЯТ БЕЛЕМЕ

Заһидуллина Д.Ф. Әмирхан Еникинең сугыш турындагы әсәрләрендә мөселман дөнья сурәте

Макарова В.Ф. Бөек Ватан сугышыннан соңгы татар прозасы контекстында Хәсән Сарьян иҗаты: милли-дини күзаллауларны тергезү

Шәрипова А.С. 1970–1980 еллар татар драматургиясендә классик романтизм традицияләре яңарышы (Илдар Юзеев иҗаты мисалында)

Надыршина Л.Р. Гариф Ахуновның «Идел кызы» дилогиясендә милли-дини кыйммәтләр

Ганиева А.Ф., Ганиев И.Ш. Мирсәй Әмир сәнгати дөньясында герой һәм проблематика

Насыйбуллина Н.Ш. Зәки Зәйнуллин шәхесе һәм татар әдәбияты

Мөбарәкшина А.Р. Татар һәм төрек матбугатында Фатих Котлының тәрҗемә эшчәнлеге

 

ХАЛЫК ИҖАТЫ

Хөсәенова Г.Р. XIX гасыр басма китабы «Җәүһәр таҗ кыз»: әсәрнең жанр компонентларына кыскача күзәтү

Галиуллина Д.Р. XIX гасырда Уфа губернасында яшәгән төрки халыкларның гореф-гадәтләре турында (Казан университеты каршындагы Археология, тарих һәм этнография җәмгыяте хәбәрләре материаллары буенча)

 

ТАРИХ СӘХИФӘЛӘРЕ

Ибраһимов Р.Р., Габделхакова Г.М. Татарстан һәм Кыргызстан арасында мәдәни-икътисади элемтәләр

Исокбоев А.А. Мәгърифәтче Шакир Мохтаровның Төркестандагы күпкырлы эшчәнлеге турында

 

СӘНГАТЬ

Федорова С.С. Поль Пуаре. «Казан» коллекциясе

Самсонов М.Н. «Гөлнәзек» анимацион фильмы мисалында яшьләр арасында мәдәни үзтәңгәллек формалаштыру

 

ШӘХЕСЛӘРЕБЕЗ

Ямалтдинов И.И. Фольклорчы галим Хәмит Ярми

Галиева Л.Ш. Галим һәм остаз (Хатыйп Миңнегуловка 85 яшь)

Сибгатуллина Ә.Т. Казакъ-татар галимәсе (Клара Шәйсолтан кызы Хафизовага 85 яшь)

 

ФӘННИ ЯДКӘРЛӘР

Сәгъди Г. Әдәбиятыбызны мәдрәсәләрдә укыту

Кәрам Г. «Тигезсезләр»

 

ЯҢА КИТАПЛАР

Сәлахова Э.К. «Рухи мирас: эзләнүләр һәм табышлар» сериясендә сәяхәтнамәләр (13, 14, 18 нче чыгарылышларга бәяләмә)

Закиров Р.Ә., Мөхиярова Р.Х. «Баш хәрефтәнме, юл хәрефеннәнме?» орфографик сүзлегенә (Казан, ТӘһСИ, 2022) рецензия 

 

ФӘННИ-ИҖТИМАГЫЙ ТОРМЫШЫБЫЗДАН