Яңа санЖурналда мәкаләләрне бастыру таләпләре

2022. № 1

 

 

БУ САНДА

ТЕЛ БЕЛЕМЕ

Кадирова Э.Х., Фәйзуллина Г.Ч. Тубыл губернасының XIX гасыр һәм XX гасыр башы метрика кенәгәләрендә туганлык атамалары

Миңнуллин К.М., Сабитова И.И. Татар халкының борынгы җырларында соматизмнар һәм аларның функциясе

Гыйлемшин Ф.Ф. Тәрҗемә әсәрләрдә алмашлыкларның кулланылыш үзенчәлекләре («Мең дә бер кичә», «Тутыйнамә», «Кәлилә вә Димнә», «Кырык вәзир кыйссасы» һәм «Әбүгалисина кыйссасы» әсәрләре нигезендә)

Хаҗиева Г.С. Татар теле лексикасының экспрессив-стилистик катламнары

Куряева Р.И. Казансу бассейны гидронимнары һәм ойконимнары арасындагы үзара бәйләнеш

Хәбибуллина Л.Г. Татар телендә ситуатив һәм мотивлы хәл мөнәсәбәтләре

ӘДӘБИЯТ БЕЛЕМЕ

Гомәров И.Г. Болгар чоры әдәбиятын өйрәнүдә яңа язма чыганак: Сөләйман бине Дауд Сувариның «Зөһрәт әр-рийаз...» әсәре

Дәүләтшина Л.Х. Г. Гыйльмановның балалар өчен язылган әсәрләрендә мифологик катлам

Надыршина Л.Р. Харрас Әюп поэмаларында милли яшәеш проблемалары

Шәрипова А.С. XX гасыр ахыры – XXI гасыр башы татар драматургиясендә халык язмышы темасы (Т. Миңнуллин, Д. Салихов, Р. Зәйдулла әсәрләре мисалында)

ГАЛИМҖАН ИБРАҺИМОВКА – 135

Ибраһимов М.И. Галимҗан Ибраһимов иҗатында миллият мәсьәләләре

Миңнуллина Ф.Х. Г. Ибраһимов тәнкыйтендә заман драматургиясенә мөнәсәбәт

Фәйзуллина Ф.Г. Галимҗан Ибраһимов иҗаты – академик басмада

Шәриф Байчура. Галимҗан Ибраһимов белән очрашулар(Истә калганнардан)

ХАЛЫК ИҖАТЫ

Мөхәммәтҗанова Л.Х. Җыр жанрында такмаклар: төрләре һәм функцияләре

Яруллина-Йылдырым Р.Ә. Татар һәм төрек халыкларында сөннәт йоласы

Закирова И.Г. Татар фольклорында Кендек әбиләре образы (Истәлекләр һәм сөйләкләр мисалында)

ТАРИХ СӘХИФӘЛӘРЕ

Дәүләтшина Л.Ш. ХХ гасыр башы татар җәмгыятендә хатын-кыз мәгарифе мәсьәләсе

СӘНГАТЬ

Шкляева Л.М. Идел буендагы җирле халыклар эстетикасында изге имән образы

Бердникова О.Ю. Татарстанда заманча мода юнәлеше булган киез һәм ефәк костюмнар

ФӘННИ ЯДКЯРЛӘР

Солтан Габәши татар музыкасы турында

ШӘХЕСЛӘРЕБЕЗ

Мәрданова Ф.Ф. Беренче татар этнографы

ЯҢА КИТАПЛАР

Юсупова Н.М. Тукай фәнендә яңа офыклар

Ключевская Е.П. Султанова Р.Р. Школа мастеров: художественное образование в сфере сценографии в Казани (Казань: Татар. кн. изд-во, 2021. 280, с. ил.) китабына бәяләмә

Бәширова И.Б. Абдуллина Ч.З., Сәгъдиева Ф.К. Татарстан Республикасында тел вәзгыяте: Татар теленең кулланылыш даирәсе (Казан, 2021. 136 б.) китабына бәяләмә

ФӘННИ-ИҖТИМАГЫЙ ТОРМЫШЫБЫЗДАН