Яңа санЖурналда мәкаләләрне бастыру таләпләре

2018. № 2

 

Тел белеме 

Галләмов Ф.Г. Татар телендә, стилистик чара буларак, кире кабатлаулар

Сәгъдиева Ф.К. Сүзләрнең мәгънә эчтәлеген өйрәнү мәсьәләсенә карата: «акча» лексик берәмлеге һәм «хезмәт хакы» төшенчәсе мисалында

Габдрахманова В.А. Түбән Новгород өлкәсе татар топонимнары: Сафаҗай (Красная Горка) атамасы этимологиясе

Әдәбият белеме 

Ибраһимов М.И. Хәзерге әдәбият белемендә милли үзтәңгәллек мәсьәләсе

Миңнуллина Ф.Х. Татар әдәбиятында трагедия жанры

Минһаҗева Л.И. Роберт Миңнуллинның балалар өчен иҗаты: фольклордан профессиональ поэзиягә юл

Хасавнех А.Ә. Ризаэддин Фәхретдиновның «Мәшһүр хатыннар» исемле биобиблиографик хезмәте

Абзалина Р.Ә. Сәет Вахидинең Милли музейдагы мирасы

 Гаяз Исхакыйга - 140

Закирҗанов Ә.М. Гаяз Исхакый һәм ХХ йөз башы татар драматургиясе

Зиннәтуллина Г.Ф. Гаяз Исхакый әсәрләре теленең образлылыгы

Галләм Р.Г. Гаяз Исхакый – Яуширмә авылының указлы мулласы (Гаяз Исхакый биографиясе эзләреннән)

Таиров Н.И., Таиров И.Н. Г. Исхакый Мәскәүдә мөселман студентлар белән: бер фоторәсем тарихы

Халык иҗаты 

Мөхәммәтҗанова Л.Х. Халык җырларының үзенчәлекле төре буларак этник музыкаль традициядә хушавазлар

Дәүләтшина Л.Х. Апас төбәге сөйләшләрендә «җен» персонажына бәйле лексика

Тарих сәхифәләре

Мәрданова Д.З. XIX гасырның соңгы чирегендә Идел буе мөселманнарының хокукый төшенчәләре тарихи семантикасына карата («иҗтиһад», «мөҗтәһид», «иҗмаг» терминнары хакында Ш. Мәрҗани һәм аның оппонентлары арасындагы бәхәс мисалында)

Сәлахова Э.К. Бертуган Шәфигуллиннар һәм татар мәгарифе

 Милли мәгариф

Зарипов Ф.Ш., Сафина Р.И. Математика фәнен татар телендә укыту һәм телне саклау

Гиниятуллина Л.М., Шәкүрова М.М. «Туган тел»не укытуның яңача эчтәлеге

Сәнгать

Донина Л.Н. Татарларның чүкеп ясалган бизәкләре технологиясе һәм орнаментациясендәге милли үзенчәлекләр турында

Арсланова Ф.Т. Илаһи моң иясе

Салихова А.Р. «Әкият» татар дәүләт курчак театры бүгенге этапта

Шәхесләребез

Гыйниятуллина Ф.С. Театр белгече Һәнүз Мәхмүтовның фәнни эшчәнлеге (Һәнүз Мәхмүтовның тууына 85 ел)

Фәнни ядкәрләр

Исхакый Гаяз. «Японларның да бераз ярдәменә ышанган идек...» (көндәлек дәфтәреннән)

Яңа китаплар

Рамазанова Д.Б. Татар язма әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы). I т.: Фонетика. Графика: язма традицияләр, норма һәм вариантлылык

Заһидуллин И.К., Фәйзрахманов И.Җ. Кариле – Кара иле (Мөхәммәтшин Гарифҗан)

Фәнни-иҗтимагый тормышыбыздан