Яңа санЖурналда мәкаләләрне бастыру таләпләре

2021. № 1

 

 

ТЕЛ БЕЛЕМЕ

Кириллова З.Н. Татар милли әдәби теле формалашу чорында тел-стиль чарасы буларак ияртүче теркәгечләр

Рәхимова А.Р. Кешене тасвирлый торган төрки-татар сүзләре: килеп чыгышлары һәм мәгънә үзгәрешләре (Г. Тукай әсәрләре мисалында)

Таһирова Ф.И. Юридик эшчәнлектә татар әдәби тел нормаларын куллану һәм саклау мәсьәләләре

Мирхәев Р.Ф. Идел буе һәм Урал төбәге төрки телләренең интерактив картасы (татар, башкорт һәм чуваш телләре)

ӘБИЯТ БЕЛЕМЕ

Хасавнех А.Ә. Суфи шагыйрь Әбелмәних Каргалый иҗатында Сәба шәһәре кешеләре турында Коръән сюжеты

Закирҗанов Ә.М. М. Җәлилне өйрәнү фәне: хәзерге торышы һәм бурычлар

Еникеев И.Ә. Татарстанда рус телле әдәбиятның милли үзенчәлекләре

Г. ТУКАЙГА – 135

Габдулла Тукайның тууына 135 ел

Надыршина Л.Р. «Инде эшлик саф, ачык күзләр белән – чын “Аң” белән...» («Аң» журналында Г. Тукай эшчәнлеге һәм аңа бәйле язмалар)

Юсупова Н.М. Габдулла Тукай шигъриятендә лирик герой: үсеш-үзгәреше һәм сәнгати үзенчәлеге

Рәмиев З.З. Габдулла Тукайның Сәгыйть Сүнчәләйгә хатлары

Медведева Л.Ә. Ә. Урманчиев һәм Г. Тукай

Көлке журналы («Яшен»)

Ф. ӘМИРХАНГА – 135

Гыйлаҗев Т.Ш. Татар халкының рухи һәм мәдәни яңарышында Ф. Әмирхан

Баттал-Таймас Г. Параличланган хәлдә 10 ел иҗат иткән әдип Фатих Әмирхан

ТАРИХ СӘХИФӘЛӘРЕ

Заһидуллин И.К. Александр I һәм Казан губернасы

Яруллина Л.И. Казан сәүдәгәре Апанаев династиясе (XVIII – ХХ гасыр башы)

ХАЛЫК ИҖАТЫ

Фазлетдинов И.К. Башкортстан татарлары фольклоры: тарихы һәм бүгенгесе («Башкортстан татарлары фольклоры» сериясе китапларын төзү тәҗрибәсеннән)

Хөсәенова Г.Р. Татар романик дастаннарында Коръәннән килә торган сюжетлар һәм дини мотивлар

МИЛЛИ МӘГАРИФ

Шәкүрова М.М., Гыйниятуллина Л.М. 1940 –1970 елларда татар телен укыту методикасының торышы (М.Ш. Галләмова, В.Н. Хангилдин эшчәнлеге мисалында)

СӘНГАТЬ

Синцова С.В. Ә. Фәтхетдиновның тирән һәм күпкырлы сәнгати дөньясы турында («Өмет» картинасы мисалында)

Ильясова Р.И. 1960 –1970 еллар совет сынлы сәнгатенең яңа парадигмасы чагылышы буларак «6 яшь рәссам күргәзмәсе» (Казан, 1970)

ЯҢА КИТАПЛАР

Хуҗин Ф.Ш. Казан ханлыгының мәшһүр хатыннары турында роман-трилогия (Иванова Ольга. Повелительницы Казани. Нурсолтан. Казань: Татар. кн. изд-во, 2017. 495 с.; Повелительницы Казани. Гаухаршад. Казань: Татар. кн. изд-во, 2019. 382 с.; Повелительницы Казани. Сююмбика. Казань: Татар. кн. изд-во, 2020. 471 с.)

Сабитова И.И. «Татар теленең орфоэпик сүзлеге» турында (Сәфәров Р.Т., Тимерханов А.Ә., Галимова О.Н. Татар теленең орфоэпик сүзлеге. Казан: ТӘһСИ, 2019. 156 б.)

ФӘННИ-ИҖТИМАГЫЙ ТОРМЫШЫБЫЗДАН