Яңа санЖурналда мәкаләләрне бастыру таләпләре

2022. № 2

 

 

БУ САНДА

ТЕЛ БЕЛЕМЕ

Нуриева Ф.Ш. Хисам Кятибнең «Җөмҗөмә солтан» дастанының поэтик үзенчәлекләре 

Кузьмина Х.Х. Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» поэмасында метафоралар кулланышы

Мирхәев Р.Ф. XIX гасыр ахыры – XX гасыр башы татар мəгърифəтчелек прозасы əсəрлəрендə-мак кушымчалы исем фигыльлəрнең кулланылыш үзенчәлекләре     

Хөсәинова А.Я. Татар диалекталь консонантизмын өйрәнүнең кыскача тарихы           

ӘДӘБИЯТ БЕЛЕМЕ

Закирова И.Г., Даутова С.Б. Алтын Урда чорын чагылдырган тарихи романнар: автор концепциясе (В. Ян һәм И. Есенберлин иҗатлары мисалында)

Хәбетдинова М.М. Хәзерге заман татар һәм башкорт әдәбиятларында газап чигүче хатын-кыз образлары

Галиева Л.Ш. Фәиз Зөлкарнәй хезмәтләрендә әдәби тәнкыйть мәсьәләләре

Хөсәенова Г.Р. Татар романик дастаны: әдәби-сәнгати үзенчәлекләре («Ләйлә белән Мәҗнүн» дастанының кулъязма варианты мисалында)

ХАЛЫК ИҖАТЫ

Сафиуллина Р.Ф. Татар фольклорын рус теленә тәрҗемә итү мәсьәләләре

Брусько З.М. Татар дастаннарында этник йолалар чагылышы

ТАРИХ СӘХИФӘЛӘРЕ

Сибгатуллина Ә.Т. «Идел-Урал» журналы (1955)

ИДЕЛ БУЕ БОЛГАР ДӘҮЛӘТЕНДӘ ИСЛАМ ДИНЕН РӘСМИ КАБУЛ ИТҮГӘ – 1100 ЕЛ

Дәүләтшин Г.М. Болгарларда ислам таралышы этаплары  

Хуҗин Ф.Ш. Болгар илендә ислам һәм элгәреге шәһәрләр  

Мөхәммәтҗанова Л.Х. Татар дастаннары үсешендә исламның роле

Ахунов А.М. Ибне Фазлан «Язмалар»ының татар теленә беренче фәнни тәрҗемәсе турында          

СӘНГАТЬ

Шевченко Е.Н. Әлмәт татар дәүләт драма театры сәхнәсендә немец драматургиясе         

Гыйлаҗев З.З. Татар язучылары әдәби мирасы Татарстан Республикасы музейларында       

Умәров Д.И. Дөнья картинасы контекстында татарларның традицион бию культурасы      

ТӨРКИ ХАЛЫКЛАР ФӘНЕ

Фәхриева Л.М., Дәүләтшина Л.Х. Төрек мифологиясе персонажларын классификацияләү мәсьәләсенә карата  

ФӘННИ ЯДКЯРЛӘР

Солтан Габәши татар музыкасы турында (дәвамы)     

ШӘХЕСЛӘРЕБЕЗ

Майнагашева Н.С. Күренекле тюрколог Николай Федорович Катанов юбилее уңаеннан     

Галимҗанова Э.М. Фазыл Туйкин мирасы: барлау һәм өйрәнү мәсьәләләре               

ЯҢА КИТАПЛАР

Галимова О.Н. И.И. Сабитова, Э.И. Сафина, Ф.И. Таһированың «Татар теленең кыенлыклар сүзлеге» (Казан: ТӘһСИ, 2019. 184 б.) турында       

ФӘННИ-ИҖТИМАГЫЙ ТОРМЫШЫБЫЗДАН